Tongan

“ Tupu A’e  i  Niu Sila”
( Growing Up in New Zealand)O le a le Tupu a’e i Niu Silla?

O le Tupu a’e (Growing Up) I Niu Sila, o se su’esu’ega e tulituliloaina ai olaga o le 6,000 o tamaiti laiti I Niu Sila(Kiwi Children), na fananau mai I le tausaga e 2009 ma le 2010. O le fuafuaga ina ia va’ava’ai ma mataitu lelei nei tamaiti laiti ma fanau, seia oo ina avea ma tagata matutua.
O  nei ituaiga poloketi, ua taua lea o “longitudinal  studies”. O lona uiga, e aoao mai e I latou e nafa ma su’esu’ega(Researchers), faamatalaga mai tamaiti  ma le ‘au matutua(Adults) I se taimi umi e tusa ma le lua(2) pe tolu(3) tausga, ina ia faateleina pea le iloa ia latou fanau, o aiga, o le siosiomaga o tuaoi, o le Soifua Maloloina, o A’oa’oga, ma le tele o i si mea. Matou te fia iloa foi ma malamalama,  pe faape’i le olaga  mo tamaiti laiti, I Aotearoa Niu Sila ina ia iloa ai foi fesoasoani e maua ai e tamaiti le fiafia, o le maloloina lelei, faapea le ola faamalieina.


O ai e Faatupeina ma Faagaoioi-ina, le Tupu A’e (Growing Up) i Niu Sila?

O le Tupu A’e (Growing Up) I Niu Sila, o se su’esu’ega a le Iunivesite o Aukilani, ma e e faatupeina e le Malo.


O le a le faamoemoe o le Su’esu’ega?

O le faamoemoe o lenei Sailiga, ina ia maua ai ni faamatalaga e faaaogaina e le Malo I tapenaga o ana faiga faavae, aemaise I latou  e galulue ma Tamaiti ma Aiga, ina ia fesoasoani  ina ia avea Niu Sila ma nofoaga aupito i sili, mo tamaiti laiti uma, ma tupulaga laiti talavou.
Ua maea faaaogaina foi ni si o Su’esu’ega(Research), sa tapenaina ai se faiga faavae, e totogi-ina ai matua aemaise lava o tina, e malolo le tumau mai  galuega, ona o le vaaia o fanau pepe, aemaise o Tui Puipui o tamaiti, o le faaaogaina o le Te reo Maori, tainane lo latou saogalemu, i o latou lava lotoifale.


Aisea e tulaga ese ai lenei  Su’esu’ega?

E 6,000 tamaiti  ua tuufaatasia, ma fausiaina ai lenei tino po o lenei  vaega. O se taumafaiga  sa tauivi iai, ina ia iloa ma mautinoa lelei itu uma e liliu iai, ma iloa ai, le tasi o le ituaiga o tagata, ua tuu faatasia, e ala I le tatou faitau aofai.                                                                        
I le 8 tausaga le matua:

 • 8% (378) ua faamauina o Samoa.
 • 5% (242) ua faamauina o Toga.
 • 22% (1,099) ua faamauina o Maori.
 • 5% (242) ua faamauina o Initia.
 • 4% (215) ua faamauina o Saina.
 • 52% (2,586) ua faamauina o Papalagi Niu Sila.


E toatele tamaiti sa  faamauina, e sili atu I le tai tasi o latou tulaga faa-tagata-nu’u.

O le Tupu A’e i Niu Sila(Growing Up in New Zealand), e iai foi tulaga faapitoa, aua, na o tatou tau mulimuli lava ia tatou fanau, mai lava I le taimi e le I fananau mai ai. O lona uiga, e tele naua ni faamatalaga e uiga I le ma’ito ma le taimi tauave o le tina, aemaise o le taua o le uluai 1,000 o Aso o le ola, e aafia ai le lumanai o le Ola Maloloina, faapea le soifua atia’e.    


Aisea e mana’omia ai Oe, e le Tupu A’e(Growing Up) I Niu Sila.

E taua uma tamaiti ma Aiga uma, I le Tupu A’e(Growing Up) i Niu Sila.

E eseese uma lava ala e uia e so’o se tagata I le olaga lenei, ma e eseese foi o latou manatu ma silafia i ai. Malamalama i nei manatu eseese ua masani ai, pe faapefea ona aafia ai fua o le lumanai, e tusa ma le faamoemoe o le “Longitudinal Studies”

Matou te fia faalogo ia te outou uma, ina ia faateleina ai pea lo matou iloa, I fesoasoani ua faatupu tele ina ai le ola lau usiusi ma fua tele mai le tamaoaiga, ae faapea foi tulaga faigata ma ni lu’itau sa feagai ai. O le a fesoasoani lea faiga ia I matou, e faailoa atu ai i le ‘Au- fai- faaiuga(Decision-Makers) ni si I mea e lelei ma aoga, e faaleleia ai olaga o tamaiti.E i ai se vaega  faapitoa, e mo’omia ai le  auai, o le‘Au Su’esu’e Pasefika(Pacific Researchers, I le Tupu A’e (Growing Up) I Niu Sila?

Ua i ai i le Su’esu’ega  lenei:

 • Anavatau Pasefika, e lima taitaina ai.
 • O Dr Seini Taufa, o lo o faauluulu iai su’esu’ega ma iloiloga, mo le Moana Research. Sa galue o se faiaoga I le Iunivesete o Aikilani, I le Matagaluega o le Social and Community Health ma le Pacific Health.
 • ​​​O le Vaega foi e taua o le Pacific Advisory Group, e maua  ai le lagolago ma le fautua, ina ia mautinoa, le taua o le Su’esu’ega, ma le puipuiga o Pasefika auai, ma ave le faamalosi’au I Su’esu’ega Pasefika, faapea fesili mo Sailiiliga, e manuia pe penefiti ai, Communites Pasefika.
 • O Aspasia Tatuila, o lo o ta’ita’ia ma faatulagaina le Pacific Community engagement, ina ia mautinoa le agaga auai o tagata, ma lagolago malosi i le Su’esu’ega.

O a ni mea ma maua mai e le Tupu A’e I Niu Sila(Growing Up in New Zealand) mai fanau Pasefika ma o latou aiga?

O se ata pu’upu’u faanatinati lenei, o ni si o mea na maua mai e le Tupu A’e I Niu Sila(Growing Up in New Zealand, e uiga I tamaiti Samoa ua tai valu tausaga le matutua.

 • E taulalata I le 14% o tamaiti na faamauina, o Pasefika, ma le 8%(378) faamauina o Samoa, ma le 5% (242) faamauina o Toga.
 • E taulalata I le toatasi mai le to’afa o tamaiti faamauina o se Samoa, ma e  e mafai ona talanoa Faa-Samoa.
 • E sili atu I le kuata tamaiti Pasefika tai valu(8) tausaga le matutua, e mafai ona tautatala I le sili atu I le tasi le gagana. E le tasi se gagana e mafai ona faaaoga e talanoa ai.
 • O le Gagana Samoa, e lona fa(4) iai Gagana aupito I faaaogaina  e le ao telega o tamaiti tutupu a’e I Niu Sila.
 • E taua tele le Aganuu I Aiga Pasefika, ma e lata I le lua o vaetolu o tina, e masani e talanoa ia latou fanau, e uiga I Tu ma Aganuu.
 • Pe tusa o le tasi o vaetolu o tamaiti Pasefika, e nonofo faatasi ma o latou Aiga Potopoto.
 • O tamaiti Pasefika, e iai le agaga e fia fesoasoni i i si tamaiti ua ulagia ma tau faalili iai I si tamaiti, pe sauaina foi.